Η σύγχρονη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η αύξηση των πωλήσεων και του πελατολογίου, αλλά και η προσφορά υπηρεσιών ομορφιάς και υγείας υψηλού επιπέδου, πρέπει να αποτελούν μέγιστες προτεραιότητες των επαγγελματιών αισθητικών πλέον.

Οι εποχές έχουν αλλάξει και τα λάθη ή υστερήσεις του παρελθόντος, δεν έχουν θέση στις σύγχρονες επιχειρήσεις!

Η Skincare Experts με εξειδικευμένο σύμβουλο, υποστηρίζει την επιχείρηση σας και την πορεία της στο επαγγελματικό γίγνεσθαι μέσω διαπροσωπικών σεμιναρίων Βιωματικής Ανάπτυξης και Συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν:

  • Τεχνικές και Εργαλεία ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενσυναίσθησης
  • Επαγγελματική επιμόρφωση στην αποτελεσματική Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά για το πελατολόγιο σας
  • Marketing και Διαφήμιση της επιχείρησης σας
  • Σωστή Πώληση και Αύξηση των Πωλήσεων βασισμένη στην ιεράρχηση αναγκών και την αγοραστική συμπεριφορά
  • Ψηφιακή προβολή σας

Διασφαλίζουμε λοιπόν στους συνεργάτες μας, τις δεξιότητες και τεχνικές που απαιτεί ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση του σήμερα. ώστε να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί και να ανθίσει!