Η SkinCare Experts δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τον Κοσμητολόγο Αισθητικό σε μία εποχή όπου η εξωστρέφεια και η καινοτομία αποτελεί μονόδρομο για την επιχειρηματικότητα.

Θέλουμε οι πελάτες των επιχειρήσεων που εκτελούν πράξεις αισθητικής να απολαμβάνουν state of the art και ασφαλείς υπηρεσίες. Αποστολή μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των επιχειρήσεων των μελών μας μέσω προγραμμάτων πιστοποίησης, προβολής και εκπαίδευσης.

Αν είστε Αισθητικός Κοσμητολόγος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@skincareexperts.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας.