Ο όρος «δια βίου μάθηση» σημαίνει διαρκής εξέλιξη ενός ανθρώπου μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα που προάγουν την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Για έναν επιχειρηματία σημαίνει αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, για να μπορεί να διατηρήσει και να επεκτείνει την επιχείρησή του.

Όσο μικρή και αν είναι μία επιχείρηση, έχει την ίδια ακριβώς ανάγκη για διάρθρωση με μία μεγάλη εταιρεία. Για τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της, απαιτούνται δομή και μία σειρά οργανωτικών διαδικασιών.

Οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό το οποίο έχει ανάγκη από καθοδήγηση και εκπαίδευση. Έχουν πελάτες που οφείλουν να εξυπηρετήσουν ακόμα και μετά την ολοκλήρωση παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προϊόντων, και έχουν ανάγκη από νέους πελάτες για να αναπτυχθούν. Χρειάζεται να κάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό ή να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες με προμηθευτές, προσθέτοντας προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό τους.

Ευτυχώς υπάρχουν αμέτρητα φυσικά και ψηφιακά μέρη όπου μπορεί σήμερα ένας επιχειρηματίας να βρει τέτοιου είδους γνώσεις. Το θέμα της πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή το πώς οι θεωρητικές γνώσεις θα εφαρμοστούν πρακτικά έτσι ώστε να παράγουν αποτέλεσμα, είναι το επόμενο βήμα.

Η περίοδος που διανύουμε ανέδειξε τη σημασία της επιπλέον κατάρτισης των επιχειρηματιών σε θέματα που δε σχετίζονται μόνο με το επάγγελμα ή την εξειδίκευσή τους. Δεν είναι εύκολο, όμως το αποτέλεσμα θα δικαιώσει σίγουρα τον επιχειρηματία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ SKINCAREEXPERTS :


Η εταιρεία SkinCare Experts έχει σχεδιάσει μία σειρά εκπαιδεύσεων πάνω σε επιχειρηματικά θέματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Κοσμητολόγου Αισθητικού, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα Κέντρα Αισθητικής Κοσμετολογίας. Οι εκπαιδεύσεις αυτές δεν θα έχουν μόνο θεωρητικό χαρακτήρα,  αλλά θα παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια δημιουργίας, εφαρμογής και αξιολόγησης του επιχειρηματικού πλάνου που θα δημιουργηθεί. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο 2021.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο email [email protected].
Η τέχνη της εξυπηρέτησης πελατών
Πώς η απόκτηση μιας πιστοποίησης ISO μπορεί να μεταμορφώσει την επιχείρησή σας